Vragen? Bel 030-6705602

Milieu & Infrastructuur

Wij hebben alle expertise in huis voor een compleet afdichtingssysteem van vloeistofdichte en vloeistofkerende toepassingen. Dit zijn onderhoudsarme en duurzame oplossingen die voor u veel rendement kunnen opleveren. Toepassingsgebieden zijn vliegvelden, in (petro)chemische productieplants, zuiveringsinstallaties, werkplaatsen en tankstations parkeerdekken, pleinen, wegen, terrassen, parken, taluds, viaducten of bruggen.

 

Vloeistofkerend

Vloeistofkerend wil zeggen dat de indringing van vloeistoffen in de bodem wordt voorkomen door een combinatie van afdichting en beheersmaatregelen. De eis van vloeistofkerendheid wordt door de overheid veelal gesteld bij minder zwaar belaste vloeren, zoals vloeren van garages, magazijnen en sommige productieruimten. Deze voegen hebben voldoende weerstand tegen licht verkeer en borstelmachines en zijn  bestand tegen dooizouten, lichte zuren, chemicaliën en lichte verontreinigingen met olieproducten.

 

Vloeistofdicht

Vloeistofdichte vloeren worden door de overheid vaak verplicht gesteld bij ‘zwaar belaste’ (chemisch, mechanisch, microbiologisch, thermisch) toepassingen zoals bij tankstations, wasplaatsen of in de petro-chemische industrie. Deze vloeren kunnen wij aanpassen, herstellen of voorzien van een extra laag. 

Een erkende keuring van uw vloeistofdichte voorziening inclusief rapport en certificaat Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan via Eurostep Holland worden geregeld. Wij kunnen de complete vloeistofdichte voorziening voor u maken zoals:

  • chemische kunststofvloer
  • vloeistofdicht afkitten
  • betonrenovatie
  • opzagen van smalle zaagsneden

 

Garages, wasstraten, benzinestations

Wij leveren sterk en zwaar belastbare, zowel chemisch als mechanische, vloeistofdichte vloeren. Deze vloeren zijn specifiek voor chemische fabriekshallen, garagebedrijven, wasstraten, magazijnen en werkplaatsen. Diverse bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot bodemverontreiniging. De overheid heeft een aantal eisen gesteld om deze verontreiniging tot een minimum te beperken. Zo moeten bedrijven met bodemvervuilende werkzaamheden een aantoonbare vloeistofdichtheidscertificaat kunnen weerleggen. Denk hierbij aan wasstraten, bezinestations, garages etc.

Wij kunnen voor deze specialistische afdichtingen een totaalpakket aanbieden, van applicatie tot het certificaat dat door een onafhankelijk inspectiebedrijf wordt uitgevoerd.

Eurostep Holland zorgt dat uw bedrijfsvloer in aanmerking komt voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, voorheen bekend als de PBV-verklaring.