Vragen? Bel 030-6705602

Parkeergarages

Parkeerdekken en parkeergarages worden vaak als een blokkendoos opgebouwd. Deze worden geconstrueerd uit prefab betonnen T-liggers, balken en vloerplaten. De T-liggers zijn onderling verbonden door bout- of laskoppelingen. De T-liggers hebben veelal een overspanning in een boogvorm van 16m1 bij een breedte van 2,40m1. Om een vast dek te creëren verbind men de elementen met laskoppelingen, boetverbindingen en krimparme mortels. Krimparme mortels passen wij toe als de betonelementen in een vlak getrokken worden m.b.v. knevels. In één hand brengen wij de krimparme mortels en dichten wij de dilataties met een 2- komponentige polysulfide.

Belangrijk is dat de bovenliggende hechtvlakken vrij van cementsluier blijven zodat wij een goede kitvoegconstructie kunnen maken. Daarom voeren wij deze werkzaamheden zelf uit.

De voordelen voor het toepassen van een 2-componentige polysulfide zijn:

  • Een levensduur van 15 tot 20 jaar.
  • Het opvangen van grote werkingen ( > 20 mm).
  • Oud hecht op nieuw en andersom; tijdens uitharding reageert de oude met het nieuwe kitoppervlakte zodat het weer één aaneengesloten polymeerverbinding wordt.
  • Plasto-elastisch gedrag (ontrafelen van de polymeerketens) zorgt voor het afbouwen van de krachten op de hechtvlakken zodat de kans op afboeringen sterk afneemt en de betonconstructie waartussen de voegmassa is aangebracht gespaard wordt.
  • Goede garantievoorwaarden in combinatie met juiste inspectiefrequentie.
  • Hoge UV bestendigheid.