Vragen? Bel 030-6705602

Service-overeenkomst

De service-overeenkomst houdt in dat Eurostep Holland BV inspecties en onderhoud uitvoert met als doel het totaal van activiteiten, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van de vloeistofdichte vloer, teneinde de 'gevraagde mate van functionaliteit' te borgen.

 

Aard van de overeenkomst

Eurostep Holland BV zal gedurende 5 (vijf) jaar na de opleverdatum datum, genoemd op het bewijs van aanleg vloeistofdichte voorziening met registratienummer ten behoeve van de opdrachtgever op bovengenoemde locatie controle en/of herstelwerkzaamheden verrichten, zoals in een serviceovereenkomst is gedefinieerd.

 

Specificatie van de werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten die werkzaamheden, die erop gericht zijn om een goede werking van de vloeistofdichte verhardingsconstructie te waarborgen en verlenging van de levensduur van de constructie te bevorderen. Onder deze werkzaamheden worden verstaan het uitvoeren van bedrijfsinterne controles op de vloeistofdichte verharding (excl. rioleringsstelsel), alsmede het herstellen van de waargenomen tekortkomingen van voegvullingen en gietvloeren. De bedrijfsinterne controle en het onderhoud wordt eenmaal per jaar uitgevoerd.

 

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud omvat die werkzaamheden, welke op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd naar aanleiding van de door opdrachtgever zelf geconstateerde tekortkomingen aan voegvullingen en/of gietvloeren, waarvan het herstel, naar oordeel van de aannemer, niet tot de eerstvolgende jaarlijkse preventieve controle kan wachten. Dit correctief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van uur- en materiaalprijzen.

 

Certificering

Vloeistofdichte vloeren worden door de overheid vaak verplicht gesteld bij ‘zwaar belaste’ (chemisch, mechanisch, microbiologisch, thermisch) toepassingen zoals bij tankstations, wasplaatsen of in de petro-chemische industrie. Deze vloeren kunnen wij aanpassen, herstellen of voorzien van een extra laag.

Een erkende keuring van uw vloeistofdichte voorziening inclusief rapport en certificaat Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan via Eurostep Holland worden geregeld. Wij kunnen de complete vloeistofdichte voorziening voor u maken zoals:

  • chemische kunststofvloer
  • vloeistofdicht afkitten
  • betonrenovatie
  • opzagen van smalle zaagsneden